Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk

2. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))

Rozprava se konala v úterý 3. července 2018 (bod 19 zápisu ze dne 3.7.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina a Esteban González Pons za skupinu PPE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil a Raffaele Fitto za skupinu ECR o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes a Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 5.7.2018.

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí