Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 5., Csütörtök - Strasbourg

2. A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (2018/2770(RSP))

A vita időpontja: 2018. július 3. kedd (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 19. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina és Esteban González Pons, a PPE képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és annak határain (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Venezuelában és annak határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és annak határain (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes és Miguel Viegas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről Venezuelában és határain (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .

Utolsó frissítés: 2018. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat