Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg

2. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Dezbaterea a avut loc marți, 3 iulie 2018 (punctul 19 al PV din 3.7.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zonele aflate la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes și Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Vot: punctul 6.13 al PV din 5.7.2018.

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate