Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk

3. Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Maria Grapini.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí