Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg

3. Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika