Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

3. Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö