Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg

3. Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid