Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg

3. Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia