Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2783(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0322/2018

Συζήτηση :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0303

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

4.1. Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 και B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius και Helmut Scholz παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Michał Boni, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Anna Elżbieta Fotyga και Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder και Maria Grapini, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Bas Belder.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Belder, ο οποίος απαντά στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Udo Voigt και Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου