Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 4.7.2018 г.)


4.1. Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев

Предложения за резолюция B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 и B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius и Helmut Scholz представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Michał Boni, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Anna Elżbieta Fotyga и Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder и Maria Grapini, за да зададе въпрос „синя карта“ на Bas Belder.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Belder, който отговори на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Udo Voigt и Jaromír Štětina, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi и Stanislav Polčák.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 5.7.2018 г.


4.2. Сомалия

Предложения за резолюция B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 и B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Julie Ward и Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly и Stanislav Polčák.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 5.7.2018 г.


4.3. Бурунди

Предложения за резолюция B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 и B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Neena Gill и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 5.7.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.56 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност