Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 4.7.2018.)


4.1. Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva

Návrhy usnesení B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius a Helmut Scholz uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, France Jamet za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Michał Boni, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Anna Elżbieta Fotyga a Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder a Maria Grapini, aby zvednutím modré karty položila otázku Basu Belderovi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Bas Belder, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Udo Voigt a Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 5.7.2018.


4.2. Somálsko

Návrhy usnesení B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Julie Ward a Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly a Stanislav Polčák.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 5.7.2018.


4.3. Burundi

Návrhy usnesení B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Seán Kelly, Neena Gill a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 5.7.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:56 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí