Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 4.7.2018).


4.1. Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau

Forslag til beslutning B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 og B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius og Helmut Scholz forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Michał Boni, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Anna Elżbieta Fotyga og Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder og Maria Grapini, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Bas Belder.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Bas Belder, som besvarede blåt kort-spørgsmålet fra Maria Grapini, Udo Voigt og Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi og Stanislav Polčák.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 5.7.2018.


4.2. Somalia

Forslag til beslutning B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 og B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Julie Ward og Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly og Stanislav Polčák.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 5.7.2018.


4.3. Burundi

Forslag til beslutning B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 og B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Neena Gill og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 5.7.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.56 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 21. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik