Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 4.7.2018 protokollipunkt 2.)


4.1. Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ja Helmut Scholz tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michał Boni, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Anna Elżbieta Fotyga ja Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder ja Maria Grapini, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Bas Belderile.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes oli esitanud Maria Grapini, Udo Voigt ja Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.1.


4.2. Somaalia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ja Lola Sánchez Caldentey tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Julie Ward ja Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.2.


4.3. Burundi

Resolutsiooni ettepanekud B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Neena Gill ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.3.

(Istung katkestati kell 11.56 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika