Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 2).


4.1. Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen

Päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ja Helmut Scholz esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Michał Boni, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Anna Elżbieta Fotyga ja Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder ja Maria Grapini, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Bas Belderille.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Bas Belder, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Udo Voigt ja Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.1.


4.2. Somalia

Päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Julie Ward ja Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Stanislav Polčák.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.2.


4.3. Burundi

Päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Neena Gill ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.56 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö