Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 07 04 protokolo 2 punktas)


4.1. Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ir B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius ir Helmut Scholz pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Michał Boni (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Anna Elżbieta Fotyga ir Dobromir Sośnierz), Andi Cristea, Bas Belder ir Maria Grapini (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Bas Belder).

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bas Belder, jis atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Udo Voigt ir Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.1 punktas


4.2. Somalis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ir B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Carver (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Julie Ward ir Juan Fernando López Aguilar), Wajid Khan ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.2 punktas


4.3. Burundis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ir B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Neena Gill ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.56 val. iki balsuoti skirto laiko.)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika