Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 4.7.2018. protokola 2. punkts.)


4.1. Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 un B8-0332/2018 (2018/2783(RSP)).

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius un Helmut Scholz iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Michał Boni, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Anna Elżbieta Fotyga un Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder un Maria Grapini, uzdodot zilās kartītes jautājumu Bas Belder.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bas Belder, kas atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Udo Voigt un Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.1. punkts.


4.2. Somālija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 un B8-0334/2018 (2018/2784(RSP)).

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Julie Ward un Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.2. punkts.


4.3. Burundi

Rezolūciju priekšlikumi B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 un B8-0339/2018 (2018/2785(RSP)).

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Neena Gill un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.56 pirms balsošanas laika.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika