Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 4.7.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau.

Ontwerpresoluties B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius en Helmut Scholz lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Michał Boni, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Anna Elżbieta Fotyga en Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder en Maria Grapini, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Bas Belder.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, die ingaat op een “blauwe vraag”-vraag van Maria Grapini, Udo Voigt en Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 5.7.2018.


4.2. Somalië

Ontwerpresoluties B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Julie Ward en Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 5.7.2018.


4.3. Burundi

Ontwerpresoluties B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Neena Gill en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 5.7.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.56 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid