Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 4.7.2018)


4.1. Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa

Projekty rezolucji B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius i Helmut Scholz przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, France Jamet w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Michał Boni, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Elżbietę Fotygę i Dobromira Sośnierza, Andi Cristea, Bas Belder i Maria Grapini, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Basowi Belderowi.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bas Belder, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Udo Voigt i Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 5.7.2018.


4.2. Somalia

Projekty rezolucji B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Ward i Juana Fernanda Lópeza Aguilara, Wajid Khan i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 5.7.2018.


4.3. Burundi

Projekty rezolucji B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Neena Gill i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 5.7.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.56 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności