Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 4.7.2018.)


4.1. Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné

Návrhy uznesenia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius a Helmut Scholz uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Michał Boni, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Anna Elżbieta Fotyga a Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder a Maria Grapini, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Bas Belder.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bas Belder, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Udo Voigt a Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


4.2. Somálsko

Návrhy uznesenia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, James Carver – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Julie Ward a Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


4.3. Burundi

Návrhy uznesenia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Neena Gill a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.56 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia