Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 4.7.2018.)


4.1. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau

Resolutionsförslag B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius och Helmut Scholz redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Michał Boni, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Anna Elżbieta Fotyga och Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder och Maria Grapini, ställde en fråga ("blått kort") till Bas Belder.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Bas Belder, som besvarade frågan (”blått kort”) från Maria Grapini, Udo Voigt och Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 5.7.2018.


4.2. Somalia

Resolutionsförslag B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Julie Ward och Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 5.7.2018.


4.3. Burundi

Resolutionsförslag B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Neena Gill och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 5.7.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.56 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy