Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2783(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0322/2018

Debaty :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0303

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

6.1. Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0322/2018

(zastępujący B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0303)

(Projekt rezolucji B8-0329/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności