Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2785(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0333/2018

Viták :

PV 05/07/2018 - 4.3
CRE 05/07/2018 - 4.3

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0305

Jegyzőkönyv
2018. július 5., Csütörtök - Strasbourg

6.3. Burundi (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 és B8-0339/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0333/2018

(amely a B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 és B8-0339/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0305)

Utolsó frissítés: 2018. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat