Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0315/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0313

Протокол
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург

6.13. Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))

Разискването се състоя на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 5 юли 2018 г. (точка 2 от протокола от 5.7.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 и B8-0321/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0315/2018

(за замяна на B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 и B8-0320/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec и Jaromír Štětina, от името на групата PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0313)

(Предложенията за резолюции B8-0318/2018 и B8-0321/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност