Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0315/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0313

Protokol
Torsdag den 5. juli 2018 - Strasbourg

6.13. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (2018/2770(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den5. juli 2018 (punkt 2 i protokollen af 5.7.2018).

Forslag til beslutning B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 og B8-0321/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0315/2018

(erstatter B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 og B8-0320/2018):

stillet af:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec og Jaromír Štětina, for PPE-Gruppen.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0313)

(Forslag til beslutning B8-0318/2018 og B8-0321/2018 bortfaldt).

Seneste opdatering: 21. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik