Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2770(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0315/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0313

Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg

6.13. Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0315/2018

(asendades B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0313)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika