Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0315/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0313

Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

6.13. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 5. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0315/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0313)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö