Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0315/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. liepos 5 d. - Strasbūras

6.13. Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (2018/2770(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. liepos 3 d. (2018 07 03 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ir B8-0321/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0315/2018

(keičia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ir B8-0320/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ir Fabio Massimo Castaldo, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0313)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0318/2018 ir B8-0321/2018 anuliuoti.)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika