Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2770(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0315/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0313

Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg

6.13. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op5 juli 2018 (punt 2 van de notulen van 5.7.2018).

Ontwerpresoluties B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 en B8-0321/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0315/2018

(ter vervanging van B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 en B8-0320/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0313)

(Ontwerpresoluties B8-0318/2018 en B8-0321/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid