Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0315/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0313

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

6.13. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Debata odbyła się dnia 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 5 lipca 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2018).

Projekty rezolucji B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 i B8-0321/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0315/2018

(zastępujący B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 i B8-0320/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0313)

(Projekty rezolucji B8-0318/2018 i B8-0321/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności