Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0315/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0313

Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg

6.13. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la 5 iulie 2018 (punctul 2 al PV din 5.7.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 și B8-0321/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0315/2018

(care înlocuiește B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 și B8-0320/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0313)

(Propunerile de rezoluții B8-0318/2018 și B8-0321/2018 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate