Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0315/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0313

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg

6.13. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Debatten hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 juli 2018 (punkt 2 i protokollet av den 5.7.2018).

Resolutionsförslag B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 och B8-0321/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0315/2018

(ersätter B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 och B8-0320/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0313)

(Resolutionsförslagen B8-0318/2018 och B8-0321/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy