Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (stemming)

6.2. Somalië (stemming)

6.3. Burundi (stemming)

6.4. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

6.5. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Europees burgerinitiatief ***I (stemming)

6.6. Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

6.7. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I (stemming)

6.8. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (stemming)

6.9. Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)

6.10. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (stemming)

6.11. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (stemming)

6.12. 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)

6.13. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)

6.14. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (stemming)

6.15. Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (stemming)

6.16. De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (stemming)

6.17. Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid