Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург

7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Доклад Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Момчил Неков и Jasenko Selimovic

Доклад Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Момчил Неков и Seán Kelly

Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil и Mirosław Piotrowski

Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins и Alex Mayer.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност