Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg

7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Raport: Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov ja Jasenko Selimovic

Raport: Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ja Seán Kelly

Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil ja Mirosław Piotrowski

Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins ja Alex Mayer.

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika