Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Mietintö Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov ja Jasenko Selimovic

Mietintö Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ja Seán Kelly

Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil ja Mirosław Piotrowski

Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins ja Alex Mayer.

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö