Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle i Richarda Ashwortha - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Kingi Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Daniele Viottiego - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov i Jasenko Selimovic

Sprawozdanie Eugena Freunda - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov i Seán Kelly

Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil i Mirosław Piotrowski

Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins i Alex Mayer.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności