Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Betänkande Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov och Jasenko Selimovic

Betänkande Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov och Seán Kelly

Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil och Mirosław Piotrowski

Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins och Alex Mayer.

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy