Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 5. julij 2018 - Strasbourg

14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor AFET

- Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2018/2160(INI))

- Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (2018/2159(INI))

- Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (2018/2158(INI))

- Letno poročilo Sveta v skladu z operativno določbo 8 Kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja (2018/2157(INI))

- Vojaška mobilnost (2018/2156(INI))
(mnenje: TRAN)

- Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (2018/2155(INI))

- Vprašanje človekovih pravic v operacijah zasebnih vojaških in varnostnih službah v tretjih državah (2018/2154(INI))

odbor CONT

- Letno poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam (2018/2152(INI))

- Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB (2018/2151(INI))
(mnenje: INTA)

odbor ECON

- Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM

- Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (2018/2162(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AGRI

 • Stanje razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI))
  posredovano pristojnemu odboru: AFCO
  mnenje: CONT, AGRI, ECON (člen 54 Poslovnika)
 • odbora AGRI, TRAN

- Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

odbora AGRI, ECON

- Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

odbor FEMM

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (2018/2098(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM

odbor DEVE

- Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

odbori PECH; LIBE; JURI

- Evropski socialni sklad plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (člen 54 Poslovnika), JURI

odbor CONT

- Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: BUDG, CONT

odbor JURI

- Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij, postopkov, pomoči in storitev reševanja težav (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ITRE, LIBE, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor TRAN

- Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (člen 54 Poslovnika)

odbori AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

odbora CONT, REGI, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

odbora PECH, CONT, DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Posebne določbe za cilj evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (člen 54 Poslovnika), DEVE (člen 54 Poslovnika)

odbor ENVI

- Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: ENVI, JURI

odbori PECH, CONT, LIBE

- Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

odbora ENVI, CONT

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: CONT, ENVI

odbora DEVE, FEMM

- Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

odbor TRAN

- Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), ECON (člen 54 Poslovnika), AGRI (pridruženi odbori), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. junija 2018)

odbor AGRI

- Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(mnenje: ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor ECON

- Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2018/2161(INI))
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. julija 2018)

odbora AFET, DEVE

 • Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
  (mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika) ENVI, CULT, LIBE, FEMM)odbor AGRI

- Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(mnenje: INTA, BUDG, CONT, ENVI (člen 54 Poslovnika) ITRE, REGI)

odbora BUDG, ECON

 • Vzpostavitev programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
  (mnenje: EMPL, ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)TRAN (člen 54 Poslovnika) REGI, PECH, CULT)
 • odbora BUDG, CONT

- Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(mnenje: REGI, LIBE (člen 54 Poslovnika) AFCO)

odbor CULT

- Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(mnenje: DEVE (člen 54 Poslovnika)BUDG, EMPL (člen 54 Poslovnika) ENVI, REGI)

odbor EMPL

- Evropski socialni sklad plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(mnenje: BUDG, CONT, ENVI (člen 54 Poslovnika)ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

odbor IMCO

- Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(mnenje: BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika) EMPL, ENVI (člen 54 Poslovnika) ITRE (člen 54 Poslovnika) AGRI (člen 54 Poslovnika) JURI)

odbor ITRE

- Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(mnenje: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (člen 54 Poslovnika) JURI, LIBE)

- Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika), BUDG, IMCO)

odbor LIBE

- Vzpostavitev programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(mnenje: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (člen 54 Poslovnika) JURI, AFCO, FEMM (člen 54 Poslovnika) PETI)

odbor REGI

- Posebne določbe za cilj evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika) DEVE (člen 54 Poslovnika) BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. maja 2018)

- Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
odbori: AFET, DEVE (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: INTA, BUDG (člen 54 Poslovnika), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
odbori: BUDG, CONT (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: REGI, LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO)

- Vzpostavitev programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
odbori: BUDG, ECON (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: EMPL, ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), REGI, PECH, CULT)

- Vzpostavitev programa za podporo reformam (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
odbori: BUDG, ECON (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
odbori: ITRE, TRAN (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program "Pravosodje" (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
odbori: JURI, LIBE (člen 55 Poslovnika)
(mnenje: BUDG, CONT, FEMM)

- Vzpostavitev Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
odbora: ECON, BUDG
(mnenje: EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 81(4) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor AFET

- Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Vmesna poročila (člen 99(5) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. junija 2018)

odbor BUDG

1. - Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(mnenje: ENVI, AGRI, REGI)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. maja 2018)

odbora BUDG, ECON

- Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(mnenje: CONT)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 197 Poslovnikat)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

- Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov (2018/2153(INI))

Zadnja posodobitev: 21. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov