Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
  
4.2.Σομαλία
  
4.3.Μπουρούντι
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (ψηφοφορία)
  
6.2.Σομαλία (ψηφοφορία)
  
6.3.Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  
6.4.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ***I (ψηφοφορία)
  
6.11.Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  
6.12.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ψηφοφορία)
  
6.13.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (ψηφοφορία)
  
6.14.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (ψηφοφορία)
  
6.15.Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  
6.16.Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
6.17.Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αναφορές
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (149 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1820 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (137 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (335 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (726 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1948 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου