Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas
  
4.2.Somaalia
  
4.3.Burundi
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (hääletus)
  
6.2.Somaalia (hääletus)
  
6.3.Burundi (hääletus)
  
6.4.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  
6.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)
  
6.6.Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.7.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I (hääletus)
  
6.8.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (hääletus)
  
6.9.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
6.10.Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet ***I (hääletus)
  
6.11.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  
6.12.Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (hääletus)
  
6.13.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (hääletus)
  
6.14.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (hääletus)
  
6.15.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)
  
6.16.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (hääletus)
  
6.17.Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 12.Petitsioonid
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Hääletuste tulemused (130 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1820 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (43 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (131 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (649 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1933 kb) 
Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika