Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen
  
4.2.Somalia
  
4.3.Burundi
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  
6.1.Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (äänestys)
  
6.2.Somalia (äänestys)
  
6.3.Burundi (äänestys)
  
6.4.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  
6.5.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)
  
6.6.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.7.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I (äänestys)
  
6.8.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (äänestys)
  
6.9.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)
  
6.10.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I (äänestys)
  
6.11.Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)
  
6.12.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (äänestys)
  
6.13.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (äänestys)
  
6.14.Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (äänestys)
  
6.15.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)
  
6.16.Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (äänestys)
  
6.17.Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Vetoomukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (58 kb) Äänestysten tulokset (133 kb) Nimenhuutoäänestykset (1820 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (46 kb) Nimenhuutoäänestykset (133 kb) 
 
Pöytäkirja (308 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (652 kb) Nimenhuutoäänestykset (1933 kb) 
Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö