Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau.
  
4.2.Somalië
  
4.3.Burundi
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (stemming)
  
6.2.Somalië (stemming)
  
6.3.Burundi (stemming)
  
6.4.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  
6.5.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Europees burgerinitiatief ***I (stemming)
  
6.6.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I (stemming)
  
6.8.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (stemming)
  
6.9.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)
  
6.10.Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (stemming)
  
6.11.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (stemming)
  
6.12.73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)
  
6.13.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)
  
6.14.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (stemming)
  
6.15.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (stemming)
  
6.16.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (stemming)
  
6.17.Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Verzoekschriften
 13.Ingediende stukken
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (231 kb) Presentielijst (58 kb) Stemmingsuitslagen (132 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1820 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (44 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (131 kb) 
 
Notulen (328 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (736 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1930 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid