Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (predložené návrhy uznesení)
 3.Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné
  4.2.Somálsko
  4.3.Burundi
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (hlasovanie)
  6.2.Somálsko (hlasovanie)
  6.3.Burundi (hlasovanie)
  6.4.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  6.5.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  6.6.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I (hlasovanie)
  6.8.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (hlasovanie)
  6.9.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)
  6.10.Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (hlasovanie)
  6.11.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  6.12.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  6.13.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (hlasovanie)
  6.14.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (hlasovanie)
  6.15.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  6.16.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (hlasovanie)
  6.17.Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Petície
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovaní (132 kb) Hlasovania podľa mien (1820 kb) 
 
Zápisnica (87 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (45 kb) Hlasovania podľa mien (133 kb) 
 
Zápisnica (313 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (668 kb) Hlasovania podľa mien (1933 kb) 
Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia