Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (ingivna resolutionsförslag)
 3.Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau
  
4.2.Somalia
  
4.3.Burundi
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  
6.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (omröstning)
  
6.2.Somalia (omröstning)
  
6.3.Burundi (omröstning)
  
6.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)
  
6.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)
  
6.6.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I (omröstning)
  
6.8.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (omröstning)
  
6.9.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
  
6.10.Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I (omröstning)
  
6.11.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  
6.12.FN:s generalförsamlings 73:e session (omröstning)
  
6.13.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (omröstning)
  
6.14.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (omröstning)
  
6.15.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)
  
6.16.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (omröstning)
  
6.17.Stadga för sociala och solidariska företag (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Framställningar
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (231 kb) Närvarolista (58 kb) Omröstningsresultat (131 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1820 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (44 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (132 kb) 
 
Protokoll (310 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (649 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1929 kb) 
Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy