Seznam 
Zápis
PDF 308kWORD 86k
Čtvrtek, 5. července 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (předložené návrhy usnesení)
 3.Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva
  
4.2.Somálsko
  
4.3.Burundi
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  
6.1.Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (hlasování)
  
6.2.Somálsko (hlasování)
  
6.3.Burundi (hlasování)
  
6.4.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)
  
6.5.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)
  
6.6.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I (hlasování)
  
6.8.Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (hlasování)
  
6.9.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (hlasování)
  
6.10.Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I (hlasování)
  
6.11.Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (hlasování)
  
6.12.73. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)
  
6.13.Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (hlasování)
  
6.14.Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (hlasování)
  
6.15.Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (hlasování)
  
6.16.Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (hlasování)
  
6.17.Statut sociálních a solidárních podniků (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Závažné interpelace (rozprava)
 12.Petice
 13.Předložení dokumentů
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Termín příštího dílčího zasedání
 16.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))

Rozprava se konala v úterý 3. července 2018 (bod 19 zápisu ze dne 3.7.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina a Esteban González Pons za skupinu PPE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil a Raffaele Fitto za skupinu ECR o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes a Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 5.7.2018.


3. Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (rozprava)

Prohlášení Komise: Účast osob se zdravotním postižením ve volbách do Evropského parlamentu (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Maria Grapini.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 4.7.2018.)


4.1. Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva

Návrhy usnesení B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius a Helmut Scholz uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, France Jamet za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Michał Boni, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Anna Elżbieta Fotyga a Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder a Maria Grapini, aby zvednutím modré karty položila otázku Basu Belderovi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Bas Belder, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Udo Voigt a Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 5.7.2018.


4.2. Somálsko

Návrhy usnesení B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Julie Ward a Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly a Stanislav Polčák.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 5.7.2018.


4.3. Burundi

Návrhy usnesení B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Seán Kelly, Neena Gill a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 5.7.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:56 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.

°
° ° °

Předsedající jménem Parlamentu poděkoval vedoucí oddělení na ředitelství pro legislativní akty Ellen Heinemannové, která odchází do důchodu, za odvedenou práci.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0322/2018

(nahrazující B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0303)

(Návrh usnesení B8-0329/2018 se nebere v potaz.)


6.2. Somálsko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0323/2018

(nahrazující B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2018)0304)

Vystoupení

Michaela Šojdrová předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 10, který byl vzat v potaz.


6.3. Burundi (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0333/2018

(nahrazující B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0305)


6.4. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu Axel Voss ve prospěch rozhodnutí.

João Ferreira k jazykovému režimu (předsedající postup upřesnil).

Catherine Stihler, která se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu vyjádřila proti návrhu rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání.


6.5. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu György Schöpflin ve prospěch rozhodnutí.


6.6. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0306)


6.7. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0307)


6.8. Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0309)


6.10. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0310)

Vystoupení

Monica Macovei (zpravodajka) před hlasováním.


6.11. Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (hlasování)

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání [2018/2024(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0311)

Vystoupení

Miguel Viegas k pozměňovacímu návrhu 26.

Daniele Viotti předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 1, a ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2. Tyto ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


6.12. 73. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě k 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů [2018/2040(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))

Rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 5. července 2018 (bod 2 zápisu ze dne 5.7.2018).

Návrhy usnesení B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 a B8-0321/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0315/2018

(nahrazující B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 a B8-0320/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec a Jaromír Štětina za skupinu PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0313)

(Návrhy usnesení B8-0318/2018 a B8-0321/2018 se neberou v potaz.)


6.14. Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2018), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (B8-0034/2018)

Rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 23 zápisu ze dne 3.7.2018)

Návrh usnesení, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0034/2018 předložil v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu Claude Moraes za výbor LIBE, o pokynech pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0314)


6.15. Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (hlasování)

Návrh usnesení B8-0305/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0315)


6.16. Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (hlasování)

Návrh usnesení B8-0306/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut sociálních a solidárních podniků (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o statutu sociálních a solidárních podniků [2016/2237(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0317)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

zpráva Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov a Jasenko Selimovic

zpráva Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a Seán Kelly

Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil a Mirosław Piotrowski

Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins a Alex Mayer.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 13:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Závažné interpelace (rozprava)

Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000005/2018), kterou pokládají Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler a Patricija Šulin Komisi: Porušování základních lidských práv žen v Pákistánu (B8-0035/2018)

Marijana Petir rozvinula otázku.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, a André Elissen za skupinu ENF (předsedající řečníka napomenul).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Marek Jurek.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


12. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 25. června 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Touch Cheap (č. 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (č. 0483/2018); (*) (č. 0484/2018); (*) (č. 0485/2018); Ruslana Frantšuk (č. 0486/2018); (*) (č. 0487/2018); Antonella Formica (č. 0488/2018); PJ Croad (č. 0489/2018); (*) (č. 0490/2018); (*) (č. 0491/2018); Francesco Orbitello (č. 0492/2018); Aurelio Rosini (č. 0493/2018); (*) (č. 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (č. 0495/2018); (*) (č. 0496/2018); (*) (č. 0497/2018); Florian Bosse (č. 0498/2018); Mateusz Pilich (č. 0499/2018); (*) (č. 0500/2018); Marcus Davidsson (č. 0501/2018); (*) (č. 0502/2018); (*) (č. 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (č. 0504/2018); (*) (č. 0505/2018); (*) (č. 0506/2018); Ivelin Todorov (č. 0507/2018); José María Izeta Martiartu (č. 0508/2018); (*) (č. 0509/2018); Mary O'Leary (č. 0510/2018); (*) (č. 0511/2018); (*) (č. 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (č. 0513/2018); Ivaylo Iliev (č. 0514/2018); (*) (č. 0515/2018); (*) (č. 0516/2018); Róbert Pikáli (č. 0517/2018); Sabrina Monforte (č. 0518/2018); Marco Ricci (č. 0519/2018); (*) (č. 0520/2018); (*) (č. 0521/2018); (*) (č. 0522/2018); (*) (č. 0523/2018); Chris Neville (č. 0524/2018); Donatella Mercatelli (č. 0525/2018); (*) (č. 0526/2018); Dimitar Vasilev (č. 0527/2018); (*) (č. 0528/2018).


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, ENVI, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 287 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Příloha návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikované znění) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, ENVI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, ENVI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách dojnic v Evropské unii (B8-0272/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dospívající mládeži a inteligentním používání internetu (B8-0273/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Stefano Maullu. Návrh usnesení o vzdělávání dětí moldavských migrantů, které zůstaly ve své zemi původu (B8-0300/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o útocích na novináře a svobodě sdělovacích prostředků v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích Východního partnerství (B8-0301/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Martin. Návrh usnesení o sankcích proti státům, ve kterých se využívá dětská práce (B8-0302/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci (B8-0303/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

výbor AFET

- Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (2018/2160(INI))

- Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (2018/2159(INI))

- Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (2018/2158(INI))

- Výroční zpráva Rady podle operativního ustanovení 8 Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní (2018/2157(INI))

- Vojenská mobilita (2018/2156(INI))
(stanovisko: TRAN)

- Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro podporu prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (2018/2155(INI))

- Obavy ohledně dodržování lidských práv při operacích soukromých vojenských a bezpečnostních agentur, které mají dopad na třetí země (2018/2154(INI))

výbor CONT

- Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (2018/2152(INI))

- Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB (2018/2151(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor ECON

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2018/2161(INI))
(stanovisko: INTA, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor FEMM

- Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu (2018/2162(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AGRI

- Stav diskuse o budoucnosti Evropy (2018/2094(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: CONT, AGRI, ECON (článek 54 jednacího řádu)

výbory AGRI, TRAN

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

výbory AGRI, ECON

- Snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

výbor FEMM

- Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti, (2018/2098(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

výbor DEVE

- Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

výbory PECH, LIBE, JURI

- Evropský sociální fond Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
předáno příslušnému výboru: EMPL
stanovisko: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (článek 54 jednacího řádu), JURI

výbor CONT

- Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: BUDG, CONT

výbor JURI

- Zřízení jednotné digitální brány k poskytování informací, postupů, podpory a služeb řešení problémů (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ITRE, LIBE, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor TRAN

- Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (článek 54 jednacího řádu)

výbory AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

výbory CONT, REGI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

výbory PECH, CONT, DEVE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (článek 54 jednacího řádu), DEVE (článek 54 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: ENVI, JURI

výbory PECH, CONT, LIBE

- Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

výbory ENVI, CONT

- Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, systému obchodování s emisemi Evropské unie a nerecyklovaných plastových obalových odpadů a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: CONT, ENVI

výbory DEVE, FEMM

- Stanovení pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

výbor TRAN

- Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), ECON (článek 54 jednacího řádu), AGRI (přidružený výbor), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. června 2018)

výbor AGRI

- Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(stanovisko: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

výbor ECON

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2018/2161(INI))
(stanovisko: INTA, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. července 2018)

výbory AFET, DEVE

- Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(stanovisko: INTA, BUDG (článek 54 jednacího řádu), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

výbor AGRI

- Stanovení pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(stanovisko: INTA, BUDG, CONT, ENVI (článek 54 jednacího řádu), ITRE, REGI)

výbory BUDG, ECON

- Zavedení programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI, PECH, CULT)

výbory BUDG, CONT

- Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(stanovisko: REGI, LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO)

výbor CULT

- Zavedení programu Evropský sbor solidarity (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(stanovisko: DEVE (článek 54 jednacího řádu), BUDG, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ENVI, REGI)

výbor EMPL

- Evropský sociální fond Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(stanovisko: BUDG, CONT, ENVI (článek 54 jednacího řádu), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

výbor IMCO

- Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(stanovisko: BUDG, ECON (článek 54 jednacího řádu), EMPL, ENVI (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), AGRI (článek 54 jednacího řádu)JURI)

výbor ITRE

- Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(stanovisko: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (článek 54 jednacího řádu), JURI, LIBE)

- Zřízení Evropského obranného fondu (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(stanovisko: AFET (článek 54 jednacího řádu), BUDG, IMCO)

výbor LIBE

- Zavedení programu Práva a hodnoty (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(stanovisko: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (článek 54 jednacího řádu), JURI, AFCO, FEMM (článek 54 jednacího řádu), PETI)

výbor REGI

- Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(stanovisko: AFET (článek 54 jednacího řádu), DEVE (článek 54 jednacího řádu), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. května 2018)

- Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
výbory: AFET, DEVE (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: INTA, BUDG (článek 54 jednacího řádu), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
výbory: BUDG, CONT (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: REGI, LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO)

- Zavedení programu InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
výbory: BUDG, ECON (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI, PECH, CULT)

- Zavedení programu na podporu reforem (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
výbory: BUDG, ECON (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Zřízení Nástroje pro propojení Evropy (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
výbory: ITRE, TRAN (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
výbory: JURI, LIBE (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: BUDG, CONT, FEMM)

- Zřízení evropské funkce investiční stabilizace (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
výbory: ECON, BUDG
(stanovisko: EMPL)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 81 odst. 4 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

výbor AFET

- Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Průběžné zprávy (čl. 99 odst. 5 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. června 2018)

výbor BUDG

- Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(stanovisko: ENVI, AGRI, REGI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. května 2018)

výbory BUDG, ECON

- Zřízení Evropského měnového fondu (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(stanovisko: CONT)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek197 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

- Zpráva o postupu Unie pro povolování pesticidů (2018/2153(INI))


15. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 10. do 13. září 2018.


16. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:34.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí