Indiċi 
Minuti
PDF 321kWORD 86k
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-elezzjonijiet Ewropej (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau
  
4.2.Is-Somalja
  
4.3.Il-Burundi
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (votazzjoni)
  
6.2.Is-Somalja (votazzjoni)
  
6.3.Il-Burundi (votazzjoni)
  
6.4.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)
  
6.5.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (votazzjoni)
  
6.6.Varar fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ***I (votazzjoni)
  
6.8.Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol ***I (votazzjoni)
  
6.9.Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
6.10.Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja ***I (votazzjoni)
  
6.11.Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (votazzjoni)
  
6.12.It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (votazzjoni)
  
6.13.Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (votazzjoni)
  
6.14.Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata (votazzjoni)
  
6.15.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (votazzjoni)
  
6.16.L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (votazzjoni)
  
6.17.Statut għall-intrapriżi soċjali u solidali (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 12.Petizzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Għeluq tas-seduta
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data tat-Tlieta t-3 ta' Lulju 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 3.7.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina u Esteban González Pons, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha; (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes u Miguel Viegas, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Votazzjoni: punt 6.13 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


3. Il-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-elezzjonijiet Ewropej (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-elezzjonijiet Ewropej (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová u Costas Mavrides.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor u Maria Grapini.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 4.7.2018.)


4.1. Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 u B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius u Helmut Scholz ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Michał Boni, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Anna Elżbieta Fotyga u Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder u Maria Grapini, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Bas Belder.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Bas Belder, li wieġeb il-mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Udo Voigt u Jaromír Štětina, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cristian Dan Preda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


4.2. Is-Somalja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 u B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová u Lola Sánchez Caldentey ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, James Carver Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Julie Ward u Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


4.3. Il-Burundi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 u B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Neena Gill u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 5.7.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.56.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.01.

°
° ° °

Il-President, f'isem il-Parlament, ta ġieħ lil Ellen Heinemann, Kap ta' Unita fid-Direttorat għall-Atti Leġiżlattivi, qabel l-irtirar tagħha.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 u B8-0332/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0322/2018

(flok B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 u B8-0332/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé u Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0303)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0329/2018 iddekadiet.)


6.2. Is-Somalja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 u B8-0334/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0323/2018

(flok B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 u B8-0334/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara u Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0304)

Interventi

Michaela Šojdrová ressqet emenda orali għall-paragrafu 10. L-emenda orali ġiet aċċettata.


6.3. Il-Burundi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 u B8-0339/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0333/2018

(flok B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 u B8-0339/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0305)


6.4. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Rifjut

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Axel Voss li tkellem favur din id-deċiżjoni.

João Ferreira rigward l-arranġamenti lingwistiċi (il-President għamel xi kjarifiki dwar il-proċedura fis-seħħ).

Catherine Stihler, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, li tkellmet kontra d-deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali.


6.5. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69(c)(2)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, György Schöpflin li tkellem favur din id-deċiżjoni.


6.6. Varar fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0306)


6.7. Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399 u (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0307)


6.8. Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2016/794 bl-għan tal-istabbiliment ta' Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0308)


6.9. Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle u Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI u DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0309)


6.10. Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, u li jemenda r-Regolament (KE) 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u jħassar ir-Regolament (UE) 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0310)

Interventi

Monica Macovei (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


6.11. Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (votazzjoni)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2019 [2018/2024(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0311)

Interventi

Miguel Viegas dwar l-Emenda 26.

Daniele Viotti ressaq emenda orali bl-għan li jiddaħħal paragrafu ġdid wara l-paragrafu 1, u emenda orali għall-emenda 2. Dawn l-emendi orali ġew aċċettati.


6.12. It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar it-73 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2018/2040(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0312)


6.13. Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (2018/2770(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 3 ta' Lulju 2018 (punt 18 tal-Minuti ta' 3.7.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 5 ta' Lulju 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 5.7.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 u B8-0321/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0315/2018

(flok B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 u B8-0320/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec u Jaromír Štětina, f'isem il-Grupp PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis u Ramón Jáuregui Atondo, f'isem il-Grupp S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0313)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0318/2018 u B8-0321/2018 iddekadew.)


6.14. Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000065/2018) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Linji gwida għall-Istati Membri biex jevitaw li l-għajnuna umanitarja tiġi kriminalizzata (B8-0034/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 3 ta' Lulju 2018 (punt 23 tal-Minuti ta' 3.7.2018)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bħala segwitu għal mistoqsija għal tweġiba orali B8-0034/2018, skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0314)


6.15. L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0305/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0315)


6.16. L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0306/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut għall-intrapriżi soċjali u solidali (votazzjoni)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Statut għal intrapriżi soċjali u solidali [2016/2237(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0317)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Ingeborg Gräßle u Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Rapport Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov u Jasenko Selimovic

Rapport Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov u Seán Kelly

Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil u Mirosław Piotrowski

Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins u Alex Mayer.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.04.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Ksur tad-drittijiet fundamentali tan-nisa fil-Pakistan

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (G-000005/2018) ta' Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler u Patricija Šulin, lill-Kummissjoni: Ksur tad-drittijiet fundamentali tan-nisa fil-Pakistan (B8-0035/2018)

Marijana Petir daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, u André Elissen f'isem il-Grupp ENF (il-President fakkar lill-kelliem biex iżomm l-ordni).

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marek Jurek.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 25 ta' Ġunju 2018

(*) Isem kunfidenzjali

Touch Cheap (Nru 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (Nru 0483/2018); (*) (Nru 0484/2018); (*) (Nru 0485/2018); Ruslana Frantšuk (Nru 0486/2018); (*) (Nru 0487/2018); Antonella Formica (Nru 0488/2018); PJ Croad (Nru 0489/2018); (*) (Nru 0490/2018); (*) (Nru 0491/2018); Francesco Orbitello (Nru 0492/2018); Aurelio Rosini (Nru 0493/2018); (*) (Nru 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (Nru 0495/2018); (*) (Nru 0496/2018); (*) (Nru 0497/2018); Florian Bosse (Nru 0498/2018); Mateusz Pilich (Nru 0499/2018); (*) (Nru 0500/2018); Marcus Davidsson (Nru 0501/2018); (*) (Nru 0502/2018); (*) (Nru 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (Nru 0504/2018); (*) (Nru 0505/2018); (*) (Nru 0506/2018); Ivelin Todorov (Nru 0507/2018); José María Izeta Martiartu (Nru 0508/2018); (*) (Nru 0509/2018); Mary O'Leary (Nru 0510/2018); (*) (Nru 0511/2018); (*) (Nru 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (Nru 0513/2018); Ivaylo Iliev (Nru 0514/2018); (*) (Nru 0515/2018); (*) (Nru 0516/2018); Róbert Pikáli (Nru 0517/2018); Sabrina Monforte (Nru 0518/2018); Marco Ricci (Nru 0519/2018); (*) (Nru 0520/2018); (*) (Nru 0521/2018); (*) (Nru 0522/2018); (*) (Nru 0523/2018); Chris Neville (Nru 0524/2018); Donatella Mercatelli (Nru 0525/2018); (*) (Nru 0526/2018); Dimitar Vasilev (Nru 0527/2018); (*) (Nru 0528/2018).


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, JURI(Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, ENVI, FEMM

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 dwar parametri referenzjarji b'livell baxx ta' karbonju u parametri referenzjarji b'livell ta' karbonju b'impatt pożittiv (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta’ oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, ITRE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u li jikkoreġi dak ir-Regolament fir-rigward tar-riżorsi għall-investiment għat-tkabbir u l-impjiegi (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

BUDG, EMPL, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (kodifikazzjoni) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, ENVI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali fuq il-bażi tat-Trattat Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG, ENVI

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benessri tal-baqar tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea (B8-0272/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu intelliġenti tal-internet min-naħa tal-adolexxenti (B8-0273/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Stefano Maullu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-edukazzjoni ta' wlied il-migranti Moldovani li jitħallew f'pajjiżhom (B8-0300/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakki kontra l-ġurnalisti u l-libertà tal-media fil-pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali tal-UE u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (B8-0301/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sanzjonijiet fil-konfront tal-Istati li jħaddmu t-tfal (B8-0302/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (B8-0303/2018)

irriferut

responsabbli :

EMPL


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Ġunju 2018)

Kumitat AFET

- Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal-MENA (2018/2160(INI))

- Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (2018/2159(INI))

- L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (2018/2158(INI))

- Ir-Rapport Annwali tal-Kunsill skont id-Dispożittiv 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni ta' Armi (2018/2157(INI))

- Mobbiltà Militari (2018/2156(INI))
(opinjoni: TRAN)

- Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (2018/2155(INI))

- Tħassib rigward id-drittijiet tal-bniedem fl-operazzjonijiet ta' kumpaniji privati fil-qasam militari u tas-sigurtà li jaffettwaw lil pajjiżi terzi (2018/2154(INI))

Kumitat CONT

- Rapport Annwali dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi (2018/2152(INI))

- Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI (2018/2151(INI))
(opinjoni: INTA)

Kumitat ECON

- Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2018/2161(INI))
(opinjoni: INTA, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat FEMM

- L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (2018/2162(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AGRI

- L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2094(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: CONT, AGRI, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati AGRI, TRAN

- Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
opinjoni: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

Kumitati AGRI, ECON

- It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

Kumitat FEMM

- Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2018/2098(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM

Kumitat DEVE

- Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

Kumitati PECH, LIBE, JURI

- Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL
opinjoni: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI

Kumitat CONT

- L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: BUDG, CONT

Kumitat JURI

- L-istabbiliment ta' portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, assistenza u servizzi għas-soluzzjoni ta’ problemi (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ITRE, LIBE, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat TRAN

- L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

Kumitati CONT, REGI, CULT

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

Kumitati PECH, CONT, DEVE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: ENVI, JURI

Kumitati PECH, CONT, LIBE

- Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

Kumitati ENVI, CONT

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura għad-disponibbiltà tar-Riżorsi Proprji bbażati fuq Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva, fuq l-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea u fuq l-Iskart tal-plastik mill-imballaġġ li mhux qed jiġi riċiklat, u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: CONT, ENVI

Kumitati DEVE, FEMM

- L-istabbiliment ta' regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

Kumitat TRAN

- L-istabbiliment tal-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, u għall-istatistika Ewropea
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Kumitat assoċjat), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Ġunju 2018)

Kumitat AGRI

- Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(opinjoni: ENVI, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Ġunju 2018)

Kumitat ECON

- Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2018/2161(INI))
(opinjoni: INTA, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 5 ta' Lulju 2018)

Kumitati AFET, DEVE

- L-istabbiliment tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(opinjoni: INTA, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

Kumitat AGRI

- L-istabbiliment ta' regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(opinjoni: INTA, BUDG, CONT, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) ITRE, REGI)

Kumitati BUDG, ECON

- L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(opinjoni: EMPL, ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) REGI, PECH, CULT)

Kumitati BUDG, CONT

- Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(opinjoni: REGI, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) AFCO)

Kumitat CULT

- L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(opinjoni: DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI, REGI)

Kumitat EMPL

- Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(opinjoni: BUDG, CONT, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

Kumitat IMCO

- L-istabbiliment tal-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(opinjoni: BUDG, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura),AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI)

Kumitat ITRE

- L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(opinjoni: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI, LIBE)

- L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(opinjoni: AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, IMCO)

Kumitat LIBE

- L-istabbiliment tal-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(opinjoni: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI, AFCO, FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), PETI)

Kumitat REGI

- Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(opinjoni: AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Mejju 2018)

- L-istabbiliment tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Kumitati: AFET, DEVE (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: INTA, BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Kumitati: BUDG, CONT (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: REGI, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO)

- L-istabbiliment tal-Programm InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Kumitati: BUDG, ECON (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: EMPL, ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) REGI, PECH, CULT)

- L-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ ta' Riformi (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Kumitati: BUDG, ECON (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Kumitati: ITRE, TRAN (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Il-programm Ġustizzja (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Kumitati: JURI, LIBE (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)
(opinjoni: BUDG, CONT, FEMM)

- L-istabbiliment ta' Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
Kumitati: ECON, BUDG
(opinjoni: EMPL)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 81(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Ġunju 2018)

Kumitat AFET

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Albanija (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar is-Serbja (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Rapporti interim (Artikolu 99(5) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' Ġunju 2018)

Kumitat BUDG

- Rapport interim dwar il-QFP 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament fid-dawl ta' ftehim (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(opinjoni: ENVI, AGRI, REGI)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 29 ta' Mejju 2018)

Kumitati BUDG, ECON

- L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(opinjoni: CONT)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Ġunju 2018)

Kumitat speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

- Rapport dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi (2018/2153(INI))


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 10 ta' Settembru 2018 sad-data 13 ta' Settembru 2018.


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.34.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza