Index 
Proces-verbal
PDF 318kWORD 86k
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău
  4.2.Somalia
  4.3.Burundi
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  6.1.Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (vot)
  6.2.Somalia (vot)
  6.3.Burundi (vot)
  6.4.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Drepturile de autor în piața unică digitală ***I (vot)
  6.5.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)
  6.6.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I (vot)
  6.8.Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (vot)
  6.9.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (vot)
  6.10.Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție ***I (vot)
  6.11.Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (vot)
  6.12.Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)
  6.13.Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (vot)
  6.14.Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (vot)
  6.15.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (vot)
  6.16.Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (vot)
  6.17.Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Interpelări majore (dezbatere)
 12.Petiții
 13.Depunere de documente
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Dezbaterea a avut loc marți, 3 iulie 2018 (punctul 19 al PV din 3.7.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zonele aflate la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes și Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Vot: punctul 6.13 al PV din 5.7.2018.


3. Participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor și Maria Grapini.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 4.7.2018.)


4.1. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău

Propuneri de rezoluție B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 și B8-0332/2018 (2018/2783(RSP))

Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Rebecca Harms, Knut Fleckenstein, Petras Auštrevičius și Helmut Scholz au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, France Jamet, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Michał Boni, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Elżbieta Fotyga și Dobromir Sośnierz, Andi Cristea, Bas Belder și Maria Grapini, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Bas Belder.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bas Belder, care a răspuns unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Udo Voigt și Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, Daniel Buda, Julie Ward, Cristian-Silviu Buşoi și Stanislav Polčák.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 5.7.2018.


4.2. Somalia

Propuneri de rezoluție B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 și B8-0334/2018 (2018/2784(RSP))

Charles Tannock, Bodil Valero, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Michaela Šojdrová și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, James Carver, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Ward și Juan Fernando López Aguilar, Wajid Khan și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, José Inácio Faria, Seán Kelly și Stanislav Polčák.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 5.7.2018.


4.3. Burundi

Propuneri de rezoluții B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 și B8-0339/2018 (2018/2785(RSP))

Mark Demesmaeker, Maria Arena, Ignazio Corrao, Louis Michel, Joachim Zeller și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Neena Gill și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 5.7.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.56 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.

°
° ° °

Președintele, în numele Parlamentului, a adus un omagiu dnei Ellen Heinemann, șefă de unitate în cadrul Direcției pentru acte legislative, înainte de pensionarea sa.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 și B8-0332/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0322/2018

(care înlocuiește B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 și B8-0332/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0303)

(Propunerea de rezoluție B8-0329/2018 a devenit caducă.)


6.2. Somalia (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 și B8-0334/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0323/2018

(care înlocuiește B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 și B8-0334/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2018)0304)

Intervenții

Michaela Šojdrová a prezentat un amendament oral la punctul 10. Amendamentul oral a fost reținut.


6.3. Burundi (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 și B8-0339/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0333/2018

(care înlocuiește B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 și B8-0339/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0305)


6.4. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Drepturile de autor în piața unică digitală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Respins

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul de procedură, Axel Voss, care s-a exprimat în favoarea acestei decizii.

João Ferreira, privind regimul lingvistic (Președintele a furnizat detalii referitoare la procedură).

Catherine Stihler, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, care s-a exprimat împotriva deciziei de inițiere a negocierilor interinstituționale.


6.5. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul de procedură, György Schöpflin, care s-a exprimat în favoarea acestei decizii.


6.6. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0306)


6.7. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2018)0307)


6.8. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0308)


6.9. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU,

DECLARAȚII ALE COMISIEI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2018)0309)


6.10. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0310)

Intervenții

Monica Macovei (raportoare), înainte de vot.


6.11. Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (vot)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019 [2018/2024(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0311)

Intervenții

Miguel Viegas, privind amendamentul 26.

Daniele Viotti a prezentat un amendament oral care are drept scop introducerea unui nou alineat după alineatul (1) și un amendament oral la amendamentul 2. Amendamentele orale au fost reținute.


6.12. Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2018/2040(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0312)


6.13. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la 5 iulie 2018 (punctul 2 al PV din 5.7.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 și B8-0321/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0315/2018

(care înlocuiește B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 și B8-0320/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0313)

(Propunerile de rezoluții B8-0318/2018 și B8-0321/2018 au devenit caduce.)


6.14. Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000065/2018) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (B8-0034/2018)

Dezbaterea a avut loc la 3 iulie 2018 (punctul 23 al PV din 3.7.2018)

Propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0034/2018, în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de către Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la un set de orientări destinate statelor membre pentru a evita incriminarea asistenței umanitare (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0314)


6.15. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (vot)

Propunere de rezoluție B8-0305/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0315)


6.16. Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (vot)

Propunere de rezoluție B8-0306/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la un statut pentru întreprinderile sociale și solidare [2016/2237(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0317)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth - A8-0211/2017
Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Kinga Gál - A8-0323/2017
Monica Macovei

Raport Daniele Viotti - A8-0247/2018
Monica Macovei, Momchil Nekov și Jasenko Selimovic

Raport Eugen Freund - A8-0230/2018
Mirosław Piotrowski, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Momchil Nekov și Seán Kelly

Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări - RC-B8-0315/2018
Jiří Pospíšil și Mirosław Piotrowski

Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare - B8-0314/2018
Andrejs Mamikins

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA - B8-0305/2018
Andrejs Mamikins

Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE - B8-0306/2018
Andrejs Mamikins și Alex Mayer.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.04.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Interpelări majore (dezbatere)

Încălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000005/2018) de Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler și Patricija Šulin, Comisiei: Încălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan (B8-0035/2018)

Marijana Petir a dezvoltat întrebarea.

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, și André Elissen, în numele Grupului ENF (Președintele l-a chemat la ordine pe vorbitor).

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marek Jurek.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

25 iunie 2018

(*) Nume confidențial

Touch Cheap (n° 0482/2018); Agnieszka Paszkowski (n° 0483/2018); (*) (n° 0484/2018); (*) (n° 0485/2018); Ruslana Frantšuk (n° 0486/2018); (*) (n° 0487/2018); Antonella Formica (n° 0488/2018); PJ Croad (n° 0489/2018); (*) (n° 0490/2018); (*) (n° 0491/2018); Francesco Orbitello (n° 0492/2018); Aurelio Rosini (n° 0493/2018); (*) (n° 0494/2018); Thomas Wakabe Mbugua (n° 0495/2018); (*) (n° 0496/2018); (*) (n° 0497/2018); Florian Bosse (n° 0498/2018); Mateusz Pilich (n° 0499/2018); (*) (n° 0500/2018); Marcus Davidsson (n° 0501/2018); (*) (n° 0502/2018); (*) (n° 0503/2018); Pedro del Cura Sánchez (n° 0504/2018); (*) (n° 0505/2018); (*) (n° 0506/2018); Ivelin Todorov (n° 0507/2018); José María Izeta Martiartu (n° 0508/2018); (*) (n° 0509/2018); Mary O'Leary (n° 0510/2018); (*) (n° 0511/2018); (*) (n° 0512/2018); Enrico Modesto Cerea (n° 0513/2018); Ivaylo Iliev (n° 0514/2018); (*) (n° 0515/2018); (*) (n° 0516/2018); Róbert Pikáli (n° 0517/2018); Sabrina Monforte (n° 0518/2018); Marco Ricci (n° 0519/2018); (*) (n° 0520/2018); (*) (n° 0521/2018); (*) (n° 0522/2018); (*) (n° 0523/2018); Chris Neville (n° 0524/2018); Donatella Mercatelli (n° 0525/2018); (*) (n° 0526/2018); Dimitar Vasilev (n° 0527/2018); (*) (n° 0528/2018).


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ENVI, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

EMPL, ENVI, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ENVI, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 287 din Tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile(reformare) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, EMPL, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, ENVI

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG, ENVI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la calitatea vieții vacilor de lapte în Uniunea Europeană (B8-0272/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o utilizare inteligentă a internetului de către adolescenți (B8-0273/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la educația copiilor migranților moldoveni care au rămas în țara de origine (B8-0300/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la atacurile împotriva jurnaliștilor și a libertății mass-mediei în țările candidate și potențial candidate la UE și în țările din cadrul Parteneriatului estic (B8-0301/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile împotriva țărilor în care este practicată munca copiilor (B8-0302/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la securitatea și sănătatea în muncă (B8-0303/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 iunie 2018)

AFET

- Perioada de după „Primăvara arabă”: calea de urmat pentru regiunea MENA (2018/2160(INI))

- Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (2018/2159(INI))

- Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (2018/2158(INI))

- Raportul anual al Consiliului întocmit în conformitate cu punctul 8 din partea dispozitivă a Codului de conduită al Uniunii Europene privind exportul de armament (2018/2157(INI))

- Mobilitatea militară (2018/2156(INI))
(aviz: TRAN)

- Orientările UE și mandatul trimisului special al UE în ceea ce privește promovarea libertății de religie sau de convingere în afara UE (2018/2155(INI))

- Preocupări legate de respectarea drepturilor omului în cadrul operațiunilor realizate de companii militare și de securitate private care afectează țările terțe (2018/2154(INI))

CONT

- Raport anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - Combaterea fraudei (2018/2152(INI))

- Raport anual privind controlul activităților financiare ale BEI (2018/2151(INI))
(aviz: INTA)

ECON

- Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2018/2161(INI))
(aviz: INTA, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

FEMM

- Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (2018/2162(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

AGRI

  • Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI))
    retrimis comisiei competente: AFCO
    aviz: CONT, AGRI, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)AGRI, TRAN

- Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
aviz: INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, AGRI, FEMM

- Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și normele financiare ce vizează aceste fonduri și Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, LIBE, TRAN

AGRI, ECON

- Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, ITRE, AGRI, PECH, JURI

FEMM

- Raport anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în domeniu (2018/2098(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM

DEVE

- Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

PECH, LIBE, JURI

- Fondul Social European Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
retrimis comisiei competente: EMPL
aviz: BUDG, CONT, ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI

CONT

- Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: BUDG, CONT

JURI

- Crearea unui portal digital unic care să ofere informații, proceduri, servicii de asistență de soluționare a problemelor (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: ITRE, LIBE, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: AFET, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI

- Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

AGRI, ENVI, CONT, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI

CONT, REGI, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

PECH, CONT, DEVE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: BUDG, CONT, ENVI, REGI, PECH, DEVE

- Dispoziții speciale referitoare la obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) finanțat prin Fondul european de dezvoltare regională și instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT, AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură), DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Mecanism pentru depășirea obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: ENVI, JURI

PECH, CONT, LIBE

- Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, LIBE

ENVI, CONT

- Propunere de regulament al Consiliului privind metodele și procedurile pentru punerea la dispoziție a resurselor proprii pe baza bazei fiscale consolidate comune a societăților, a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii și a deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate, precum și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: CONT, ENVI

DEVE, FEMM

- Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
retrimis comisiei competente: AGRI
avis: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), DEVE, INTA, BUDG, CONT, ITRE, REGI, FEMM

TRAN

- Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
retrimis comisiei competente: IMCO
avis: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (comisie asociată), TRAN, JURI, EMPL, BUDG

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 iunie 2018)

AGRI

- Practici comerciale neloiale din cadrul relațiilor dintre întreprinderi din lanțul de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
(aviz: ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 iunie 2018)

ECON

- Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2018/2161(INI))
(aviz: INTA, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 iulie 2018)

AFET, DEVE

- Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
(aviz: INTA, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

AGRI

- Stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
(aviz: INTA, BUDG, CONT, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE, REGI)

BUDG, ECON

- Instituirea Programului InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
(aviz: EMPL, ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură) TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, PECH, CULT)

BUDG, CONT

- Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
(aviz: REGI, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AFCO)

CULT

- Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
(aviz: DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), BUDG, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ENVI, REGI)

EMPL

- Fondul Social European Plus (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
(aviz: BUDG, CONT, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură),ITRE, REGI, PECH, CULT, LIBE, FEMM, JURI)

IMCO

- Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
(aviz: BUDG, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI)

ITRE

- Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
(aviz: BUDG, ENVI, IMCO, TRAN, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI, LIBE)

- Instituirea Fondului european de apărare (COM(2018)0476 - 2018/0254(COD))
(aviz: AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură), BUDG, IMCO)

LIBE

- Înființarea programului Drepturi și valori (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
(aviz: BUDG, EMPL, ENVI, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură)JURI, AFCO, FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI)

REGI

- Dispoziții speciale referitoare la obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) finanțat prin Fondul european de dezvoltare regională și instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
(aviz: AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură), DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 mai 2018)

- Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
comisii: AFET, DEVE (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: INTA, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ENVI, CULT, LIBE, FEMM)

- Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
comisii: BUDG, CONT (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: REGI, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AFCO)

- Instituirea Programului InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
comisii: BUDG, ECON (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: EMPL, ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI, PECH, CULT)

- Înființarea Programului de susținere a reformelor (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
comisii: BUDG, ECON (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE)

- Stabilirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
comisii: ITRE, TRAN (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: AFET, BUDG, ENVI, REGI)

- Programul „Justiție” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
comisii: JURI, LIBE (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(aviz: BUDG, CONT, FEMM)

- Înființarea unui mecanism european de stabilizare a investițiilor (COM(2018)0387 - 2018/0212(COD))
commissions: ECON, BUDG
(aviz: EMPL)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 81 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 iunie 2018)

AFET

- Raport referitor la Raportul pe 2018 al Comisiei privind Turcia (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI))

- Raportul pe 2018 al Comisiei referitor la Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI))

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI))

- Raport referitor la Raportul pe 2018 al Comisiei referitor la Albania (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI))

- Raportul pe 2018 al Comisiei referitor la Serbia (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI))

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI))

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI))

Rapoarte interimare [articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 iunie 2018)

BUDG

- Raportul intermediar privind CFM 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP) - 2018/0166(APP))
(aviz: ENVI, AGRI, REGI)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 29 mai 2018)

BUDG, ECON

- Înființarea Fondului monetar european (2017/0333R(APP) - 2017/0333(APP))
(aviz: CONT)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 197 din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 iunie 2018)

Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

- Raport privind procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2153(INI))


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 10 septembrie 2018 și 13 septembrie 2018.


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.34.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Maydell, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate