Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
CRE

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Younous Omarjee επί της ανεξαρτησίας της εντολής των μελών του Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος του απαντά ότι το Προεδρείο θα ασχοληθεί με το θέμα στη αποψινή του συνεδρίαση), Philippe Lamberts και Gabriele Zimmer.

Παρεμβαίνει ο Andrey Kovatchev σχετικά με το οδικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Βουλγαρία στις 25 Αυγούστου 2018 (ο Πρόεδρος συμφωνεί με τα λεχθέντα).

Παρεμβαίνει ο Dobromir Sośnierz.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου