Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. září 2018 - Štrasburk

5. Složení Parlamentu

Burkhard Balz písemně oznámil, že s platností od 1. září 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné italské orgány oznámily, že Salvatore Domenico Pogliese byl zvolen starostou města Katánie s platností od 14. července 2018.

Parlament vzal na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a oznámil uvolnění poslancova mandátu s platností od 14. července 2018.

°
° ° °

Příslušné estonské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Igor Gräzin, kterým je nahrazena Kaja Kallas, byl s platností od 5. září 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné italské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Giovanni Miccichè, kterým je nahrazen Salvatore Domenico Pogliese, byl s platností od 19. července 2018 zvolen poslancem Parlamentu. Nicméně s ohledem na skutečnost, že Giovanni Miccichè neodstoupil ve stanovené lhůtě z funkce, kterou zastával v Itálii a která je podle vnitrostátních právních předpisů neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, tytéž orgány Parlamentu později oznámily, že jeho mandát v Evropském parlamentu byl zrušen s platností od 20. srpna 2018. Zároveň Evropskému parlamentu oznámily, že Innocenzo Leontini, kterým je nahrazen Giovanni Miccichè, byl s platností od 20. srpna 2018 zvolen poslancem Evropského parlamentu.

Parlament vzal jeho zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Igor Gräzin a Innocenzo Leontini v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí