Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. september 2018 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

Burkhard Balz havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. september 2018.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Salvatore Domenico Pogliese var blevet valgt til posten som borgmester i kommunen Catane med virkning fra den 14. juli 2018.

Parlamentet noterede sig, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at hans mandat var blevet ledigt med virkning fra den 14. juli 2018.

°
° ° °

De kompetente estiske myndigheder havde meddelt, at Igor Gräzin var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Kaja Kallas med virkning fra den 5. september 2018.

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Giovanni Miccichè var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Salvatore Domenico Pogliese med virkning fra den 19. juli 2018. Eftersom Giovanni Miccichè imidlertid ikke inden for den fastsatte frist havde givet afkald på et hverv, han udøvede i Italien, og som var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med national ret, havde de samme myndigheder efterfølgende meddelt Parlamentet, at hans mandat ville ophøre med virkning fra den 20. august 2018. De havde samtidig meddelt, at Innocenzo Leontini var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Giovanni Miccichè med virkning fra den 20. august 2018.

Parlamentet tog deres udnævnelse til efterretning.

Igor Gräzin og Innocenzo Leontini deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik